16:30 13/10/2010

CMC lãi hơn 9 tỷ đồng trong 9 tháng

Mai Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2010

Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2010.

Theo đó, tổng doanh thu trong quý 3/2010 đạt 7,395 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 36,497 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 526,62 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 9,008 tỷ đồng.

Trước đó, CMC công bố tổng doanh thu trong quý 2/2010 đạt 15,11 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 29,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 6,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 8,48 tỷ đồng.

Năm 2010, CMC đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 70 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng.