10:04 01/08/2011

CMC trả cổ phiếu thưởng và phát hành thêm cổ phiếu

Minh Nguyệt

Ngày 3/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CMC.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 1/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 3/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HNX).

Theo đó, CMC sẽ trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện: 10:5 (10 cổ phiếu tại ngày chốt sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).

Đồng thời, CMC sẽ phát hành 2.128.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng theo tỷ lệ 10:7 (1 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, 10 quyền mua được mua 7 cổ phần mới).

Loại cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng; Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 15/8/2011 đến ngày 9/9/2011; Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 15/8/2011 đến ngày 13/9/2011.

Địa điểm thực hiện: Chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục cổ phiếu thưởng và đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư CMC - Đường Ngọc Hồi, km9, Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

Được biết, tổng doanh thu trong quý 2 của CMC đạt 3,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 13,62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 298,34 triệu đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 922,38 triệu đồng.

Năm 2011, CMC đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 75 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 7,7 tỷ đồng.