17:18 04/02/2010

CMG, SDN và ECI trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để tạm ứng cổ tức của CMG, SDN và ECI

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SDN từ đầu tháng 8/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SDN từ đầu tháng 8/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để tạm ứng cổ tức của CMG, SDN và ECI.

* Ngày 25/2/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE).

Theo đó, ngày 12/3/2010, CMG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC - CMC Tower - lô C1A, cụm tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CMG vào những ngày 24, 25 và 26/2/2010.

* Ngày 12/2/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức lần 2 năm 2009 của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX).

Theo đó, ngày 4/3/2010, SDN sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai - Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SDN vào những ngày 11, 12 và 19/2/2010.

* Ngày 26/2/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX).

Theo đó, ngày 19/3/2010, ECI sẽ trả cổ tức bằng với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - 49 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ECI vào những ngày 25, 26 và 1/3/2010.