07:43 19/12/2012

CMV dự kiến lãi sau thuế 30 tỷ đồng năm 2013

Hà Anh

9 tháng, doanh thu của CMV đạt 3.372,30 tỷ đồng, bằng 80,28% và lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu CMV trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CMV trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HSX) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Theo đó, Hội đồng Quản trị CMV thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2012 với doanh thu đạt 3.372,30 tỷ đồng, bằng 80,28% và lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm 2012, lợi nhuận sau thuế đạt 24,18 tỷ đồng.

Năm 2013, công ty dự kiến doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, dự kiến mức chi trả cổ tức tỷ lệ 18%.

Đồng thời, thông qua việc thành lập công ty con - Công ty Cổ phần sách thiết bị Cà Mau. Vốn điều lệ 4 tỷ đồng với tỷ lệ sở hữu vốn vào công ty con là 51%. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ là người đại diện quản lý phần vốn góp.