11:07 15/04/2011

CMX, VNG trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Minh Hà

HOSE thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu của VNG.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu của VNG.

* 26/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 28/4 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HOSE).

Theo đó, CMX sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (100 cổ phiếu nhận được 15 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau - số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

* 6/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 10/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HOSE).

Theo đó, VNG dự kiến phát hành 6,5 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu được 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 1/6/2011 đến ngày 23/6/2011; Thời gian đặt mua từ ngày 1/6/2011 đến ngày 28/6/2011.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền mua và nộp tiền tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam – số 37 đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu.