10:34 27/11/2009

CNT trả cổ tức 8% bằng tiền và phát hành 2 triệu cổ phiếu

N.Anh

Sàn Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của CNT

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu CNT từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu CNT từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của CNT.

8/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 10/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT-HOSE).

Theo đó, ngày 28/12/2009, CNT sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 8% và CNT phát hành 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 4:1 - cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành sẽ giảm 30% giá bình quân liên tiếp gần nhất trước ngày ngày liền kề ngày giao dịch không hưởng quyền trên sàn HOSE. Ngày giao dịch dự kiến là quý 1/2010.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 21/12/2009 - 14/1/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 21/12/2009 - 18/1/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và thực hiện quyền tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư -  9-19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu CNT vào những ngày 9, 10 và 11/12/2009.