00:49 28/06/2013

CNT, VIP, DLG, VNF, MIM, PVA thay đổi lãnh đạo

Hà Anh

Nhiều doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX công bố thay đổi nhân sự cao cấp

Diễn biến giá cổ phiếu CNT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CNT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Nhiều doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX công bố thay đổi nhân sự cao cấp.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT-HOSE) thông báo bà Đỗ Thị Ngọc Bình thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 26/6; bổ nhiệm ông Phạm Quốc Khánh giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 26/6/2013.

* Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE) công bố ông Mai Thế Cung thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty để nghỉ hưu theo chế độ, kể từ ngày 1/7/2013.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) công bố miễn nhiệm ông Võ Hoàng Châu và ông Bùi Văn Toàn chức danh PHhó tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Đỗ Thanh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của công ty, kể từ ngày 25/6/2013.

* Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương (mã VNF-HNX) thông báo miễn nhiệm ông Phạm Đức Cường chức danh Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 1/7/2013 vì lý do cá nhân.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản và cơ khí (mã MIM-HNX) miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Dự, kể từ ngày 30/6 để nghỉ hưu theo chế độ.

* Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) thông báo ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 1/7.

* Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã SCR-HNX) bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Thục, Giám đốc Quan hệ đầu tư giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách khối nghiên cứu và phát triển dự án công ty công, thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1/7/2013.

* Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX) thông báo bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Hiền làm giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 1/7/2013

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (mã DST-HNX) thông báo ông Trần Văn Điệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty sẽ thôi giữ chức Giám đốc công ty, bổ nhiệm ông Trần Quốc Hưng - Phó giám đốc được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty, kể từ ngày 15/6/2013.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viwaseen - Huế  (mã VHH-HNX) bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị công ty, thay ông Lê Đình Giá, kể từ ngày 20/6/2013.

* Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) bầu ông Bùi Văn Chỉ - thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3 (2013-2018) giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 20/6/2013.

* Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) bầu ông Lê Anh Đào giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, kể từ ngày 17/6/2013.