16:59 13/12/2010

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại DCC

N.H

HOSE cho biết cơ quan an ninh kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DCC)

Diễn biến giá của cổ phiếu DCC
Diễn biến giá của cổ phiếu DCC
Thông báo vừa phát đi hôm nay của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết cơ quan an ninh kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (Descon) đang niêm yết cổ phiếu với mã DCC.

Công văn của HOSE là sự phản hồi chính thức đối với nội dung cuộc họp báo do ông Nguyễn Xuân Bảng với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị DCC tổ chức ngày 9/12. Tại cuộc họp báo này ông Bảng đã phản bác những thông tin do HOSE công bố trước đó là “nội bộ công ty (thành viên HĐQT và Ban điều hành) phát sinh mâu thuẫn và có dấu hiệu sai phạm trong công tác điều hành, có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty và vụ việc đang được cơ quan điều tra thụ lý”.

Cũng với lý do trên, HOSE đã đưa DCC vào diện cảnh báo kể từ ngày 12/11/2010.

Vụ việc nảy sinh từ sự kiện thay đổi nhân sự chủ chốt của DCC ngày 25/10/2010. Ông Bảng không còn là chủ tịch HĐQT nữa mà thay vào đó là bà Nghiêm Bách Hương. Ngoài ra một loạt vị trí khác như kế toán trưởng, Phó tổng giảm đốc cũng có thay đổi. 

Tại cuộc họp báo do ông Bảng tổ chức ngày 9/12, ông này cho rằng HOSE công bố việc DCC có dấu hiệu sai phạm trong công tác điều hành trong khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng là “sự vội vàng, thiếu trách nhiệm”.

Ông Bảng cũng cho rằng cuộc họp các thành viên HĐQT ngày 25/10 mà tại đó bà Hương được bầu vào vị trí chủ tịch là không có giá trị pháp lý. Lý do được đưa ra là chỉ có 3/5 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp, không đủ số lượng quy định là 3/4 như điều lệ công ty. Ông Bảng cho biết đang tiến hành thủ tục khiếu nại để yêu cầu HOSE rút lại các công bố thông tin mà doanh nghiệp cho là sai sự thật và Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM phải rút lại giấy đăng ký kinh doanh cấp ngày 6/12. 

Với thông tin mới nhất của HOSE ngày hôm nay, cơ quan này khẳng định cuộc họp ngày 25/10 của các thành viên HĐQT DCC là đúng quy định căn cứ vào Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Cụ thể, điều lệ công ty của DCC quy định “Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng sau đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: Tổng giám đốc điều hành, hai thành viên HĐQT...”. Ngoài ra, điều lệ cũng cho phép trường hợp chủ tịch HĐQT không chấp nhận triệu tập họp thì những người đề nghị tổ chức cuộc họp có thể tự mình triệu tập họp HĐQT.

Theo điều 18 nghị định 139/2007 ngày 5/9/2007 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, “cuộc họp của HĐQT theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ¾ tổng số thành viên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo đúng quy định nhưng không có đủ số thành viên dự họp thì được triệu tập lần hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp”.

Với những thông tin có được, HOSE cho biết ông Bảng với tư cách chủ tịch HĐQT đã từ chối triệu tập họp HĐQT theo đề nghị. Vì vậy hai thành viên HĐQT khác tự đứng ra triệu tập họp HĐQT lần 1 vào ngày 20/10/2010. Tuy nhiên số thành viên tham dự chỉ là 3/5 người nên không đủ điều kiện tiến hành. Ngày 25/10 cuộc họp lần thứ hai được tổ chức với số thành viên là 3/5 người. Theo quy định của Nghị định 139 thì cuộc họp thứ hai như vậy là hợp lệ.

HOSE cho rằng những phát sinh nói trên là nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và lợi ích của cổ đông nên đã công bố thông tin để lưu ý nhà đầu tư.

Với các diễn biến mới, ngày 8/11, HOSE đã làm việc với bà Hương, tư cách chủ tịch HĐQT DCC và đại diện này đã gửi báo cáo tình hình hoạt động hiện tại của công ty, các sai phạm của ban điều hành cho HOSE, nêu rõ vụ việc tại DCC đang được cơ quan điều tra thụ lý. Ngày 6/12, Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM  đã chấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 cho DCC và người đại diện trước pháp luật là bà Hương.

Ngày 10/12/2010, HOSE cũng nhận được công văn số 325/A85-P3 của Cục An ninh kinh tế Tổng hợp cho biết sau quá trình điều tra xác minh, với các tài liệu đã thu thập được, Cục An Ninh Kinh tế Tổng hợp nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại DCC.

Như vậy đến nay thông tin về các mâu thuẫn, thay đổi nhân sự tại DCC tạm thời rõ ràng. Việc thông tin đến nhà đầu tư của HOSE là chính xác. Theo thông tin từ bản cáo bạch của DCC, ông Nguyễn Xuân Bảng đang sở hữu 4,64% cổ phần tại DCC, tương đương 478.000 cổ phiếu. Được biết ngày 15/12 tới đây, DCC sẽ triệu tập đại hội cổ đông bất thường tại TP.HCM để xem xét các sai phạm của một số thành viên HĐQT, đồng thời xem xét miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Xuân Bảng và ông Nguyễn Văn Thương để bầu thành viên mới.

Cổ phiếu DCC niêm yết tại HOSE từ ngày 12/12/2007. Khối lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại là 10,3 triệu. DCC là một trong những cổ phiếu thanh khoản khá thấp. Ngày 13/12 đóng cửa ở mức 27.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch 2.700 cổ phiếu.