08:27 28/09/2011

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ trên HSX vi phạm công bố thông tin

Hà Anh

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến GIL, DTL, PHR, HTV, TCM, PXL, TDH, VKP... vi phạm công bố thông tin

Diễn biến giá cổ phiếu GIL trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu GIL trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến GIL, DTL, PHR, HTV, TCM, PXL, TDH, VKP, PXS và KHA vi phạm công bố thông tin.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL) đã mua cổ phiếu quỹ GIL từ ngày 15/4/2011 đến ngày 17/8/2011 với giá, khối lượng đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL) đã mua cổ phiếu quỹ DTL từ ngày 18/7/2011 đến ngày 8/8/2011 với khối lượng đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (mã HTV) đã mua cổ phiếu quỹ HTV từ ngày 19/5/2011 đến ngày 10/8/2011 với giá, khối lượng đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR) đã mua cổ phiếu quỹ PHR từ ngày 17/6/2011 đến ngày 18/8/2011 với khối lượng đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

* Bà Chu Thị Thu Hiền, vợ ông Trần Mạnh Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại dầu khí – Idico (mã PXL) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PXL chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 20/5/2011.

* Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM) đã báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 16/6/2011.

* Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH) đã mua cổ phiếu quỹ với khối lượng đặt mua tại các ngày 17/6/2011, 3/8/2011 không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

* Bà Trần Cẩm Trước mua 75.000 cổ phiếu VKP vào ngày 12/1/2011 nâng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 5,28% và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP) nhưng không công bố thông tin. Ngoài ra sau khi trở thành cổ đông lớn, từ ngày 14/1/2011 đến ngày 16/6/2011 bà Trần Cẩm Trước cũng đã mua 213.830 cổ phiếu VKP nhưng không công bố thông tin.

* Ông Đỗ Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS) đã mua 1.200 cổ phiếu PXS từ ngày 25/7/2011 đến ngày 1/8/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Ông Nguyễn Đình Thế - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS) đã mua 9.030 cổ phiếu PXS từ ngày 2/8/2011 đến ngày 16/8/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Ông Lê Văn Truông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Khánh Hội (mã KHA) đã mua 900 cổ phiếu KHA vào ngày 15/9/2011 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.