15:32 16/09/2011

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ vi phạm công bố thông tin

Hà Anh

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến VCF, KDC, IDI, CDC, LGL, TCL, PET, PXS và SRC vi phạm công bố thông tin

Diễn biến giá cổ phiếu VCF trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VCF trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến VCF, KDC, IDI, CDC, LGL, TCL, PET, PXS và SRC vi phạm công bố thông tin.

* Ông Lê Đăng Vinh, chồng bà Nguyễn Thị Hương Giang - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa (mã VCF-HSX) đã mua 12.500 cổ phiếu VCF từ ngày 5/8/2011 đến ngày 12/8/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) đã mua cổ phiếu quỹ từ ngày 10/08/2011 đến ngày 29/08/2011 với khối lượng đặt mua, giá đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

* Bà Nguyễn Băng Thương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc Gia (mã IDI-HSX) đã bán 440.290 cổ phiếu IDI từ 11/7/2011 đến 14/7/2011, làm giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.416.200 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 6,358%) xuống 1.975.910 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 5,2%), nhưng không báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn.

* Ông Phạm Văn Hợi - thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HSX) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CDC chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 9/5/2011.

* Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã LGL-HSX) đã mua 30.180 cổ phiếu LGL vào ngày 31/8/20111 trước khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thông tin đăng ký giao dịch.

* Ông Cao Minh Thụ – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân cảng (mã TCL-HSX) đã báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 13/4/2011.

* Ông Mai Vũ Thảo - thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HSX) đã mua 100.000 cổ phiếu PET vào ngày 30/8/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Ông Phạm Trung Thực, em ông Phạm Tất Thành – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HSX) đã không báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PXS sau khi đăng ký giao dịch ngày 9/3/2011.

* Bà Vũ Thị Minh Thư, con ông Vũ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (mã SRC-HSX) đã bán 1.000 cổ phiếu SRC vào ngày 18/8/2011 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.