11:22 17/09/2012

Cổ đông lớn của KEVS bị phạt 40 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán xử phạt ông Lê Minh Tâm 40 triệu đồng do "mua chui" cổ phiếu

Ngày 14/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Minh Tâm, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) do không báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2012, ông Lê Minh Tâm, cổ đông lớn của KEVS đã thực hiện mua 2.539.500 cổ phiếu từ cán bộ, nhân viên và các cổ đông khác của KEVS, làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 11,45% lên 19,92% số lượng cổ phiếu của KEVS nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thực hiện giao dịch.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Minh Tâm là 40 triệu đồng và quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.