19:36 15/10/2013

Cổ đông lớn của Navibank thoái vốn bất thành

Hà Anh

Sau 1 tháng đăng ký bán 16 triệu cổ phiếu Navibank nhưng Công ty Năng lượng Sài Gòn - Bình Định không thể bán được cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu NVB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu NVB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt - Navibank (mã NVB-HNX) của Công ty Cổ phần Năng lượng Sài Gòn - Bình Định.

Theo đó, công ty này đã thất bại trong việc thoái 16 triệu cổ phiếu NVB, chiếm 10,01% vốn điều lệ do tình hình thanh khoản thị trường thấp nên công ty chưa thực hiện giao dịch được. Như vậy, Công ty Cổ phần Năng lượng Sài Gòn - Bình Định vẫn nắm giữ 29.790.550 cổ phiếu, chiếm 10,01% vốn tại NVB.

Được biết, từ ngày 31/10 đến ngày 30/11, NVB sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin rút niêm yết cổ phiếu NVB hiện đang niêm yết tại HNX; xin chuyển trụ sở làm việc của ngân hàng từ Tp.HCM ra Hà Nội và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Trước đó, HNX đưa cổ phiếu NVB vào diện bị cảnh báo từ ngày 20/9 do ngân hàng này vi phạm nhiều lần quy định về công bố thông tin.