15:40 28/07/2011

Cổ đông lớn của NET bị phạt 40 triệu đồng

Hà Anh

Quỹ Frontaura Global Frontier đã mua 176.000 cổ phiếu NET mà không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX.

Ngày 26/7/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-TT xử phạt vi phạm hành chính đối với Quỹ Frontaura Global Frontier - 180 North Steson Avenue, Suite 1935, Chicago, Illinois, USA) do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ ngày 9/12/2010 đến ngày 8/2/2011, Quỹ Frontaura Global Frontier - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bột giặt Net (mã NET-HNX) đã mua 176.600 cổ phiếu NET nhưng không báo cáo kết quả giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt 40 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Quỹ Frontaura Global Frontier.