09:45 14/04/2013

Cổ đông lớn của PV-Inconess bị phạt 70 triệu đồng

Hà Anh

Sông Đà 7 bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn quy định khi không còn là cổ đông lớn của PV-Inconess

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 206/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 7 là 60 triệu đồng.

Nguyên nhân mà Ủy ban Chứng khoán đưa ra là Công ty Cổ phần Sông Đà 7 vì đã có hành vi vi phạm hành chính là báo cáo không đúng thời hạn quy định khi không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Chứng khoán.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán cũng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với ông Dương Mạnh Hải, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính dầu khí, Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc BIDV do báo cáo không đúng thời hạn quy định khi không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Chứng khoán.