16:40 30/07/2012

Cổ đông lớn của QCC bị phạt 60 triệu đồng

Hà Anh

Tập đoàn Quốc tế ABC đã giao dịch mua 9.900 cổ phiếu QCC và trở thành cổ đông lớn của QCC mà không báo cáo

Diễn biến giá cổ phiếu QCC trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu QCC trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Ngày 25/7/2012, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 593/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC, do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, ngày 28/2/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC đã giao dịch mua 9.900 cổ phiếu QCC làm số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 76.500 cổ phiếu QCC, chiếm tỷ lệ 5,1% tổng số lượng cổ phiếu QCC đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (mã QCC-HNX) nhưng không báo cáo trở thành cổ đông lớn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã phạt công ty này là 60 triệu đồng.