17:34 14/09/2012

Cổ đông lớn nắm giữ trên 10% vốn của NSC

Hà Anh

Ngày 14/9, SSI REIT đã mua hơn 110.380 cổ phiếu NSC, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 892.880 cổ phiếu, chiếm 10,81% vốn điều lệ

Diễn biến giá cổ phiếu NSC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu NSC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SSI báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (mã NSC-HOSE).

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SSI (SSI REIT) đã mua hơn 110.380 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 11/7 đến 7/9. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 14/9.

Trước giao dịch, SSI REIT đang nắm giữ 782.500 cổ phiếu NSC, chiếm 9,48% vốn điều lệ. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu SSI REIT tăng lên 892.880 cổ phiếu, chiếm 10,81% vốn điều lệ.

Trong khi đó, từ ngày 5/9/2012 - 4/10/2012, Quỹ Đầu tư thành viên SSI (SSIIMF), tổ chức có liên quan đến bà Lê Thị Lệ Hằng - Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị NSC, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu công ty sẽ nắm giữ lên 306.500 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/9, giá cổ phiếu NSC tăng thêm 100 đồng lên 42.600 đồng/cổ phiếu.