20:37 07/12/2010

Cổ đông lớn và 2 công ty con đăng ký bán hơn 18 triệu cổ phiếu VIC

Hà Anh

Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và 2 công ty con của VIC

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hoàng Gia, cổ đông lớn của VIC đăng ký bán 4.431.120 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hoàng Gia, cổ đông lớn của VIC đăng ký bán 4.431.120 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.
Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và 2 công ty con của VIC.

Từ ngày 10/12 đến ngày 10/2/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hoàng Gia, cổ đông lớn của VIC đăng ký bán 4.431.120 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 14.062.170 cổ phiếu với mục đích là nhằm giảm tỷ lệ sở hữu trong Công ty Cổ phần Vincom.

Cũng trong thời gian trên, nhằm thu hồi vốn đầu tư, Công ty Cổ phần Ngọc Việt, công ty con của VIC đăng ký bán hết 2.303.100 cổ phiếu; Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An, công ty con của VIC đăng ký bán 11.308.220 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5 cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị VIC vừa công bố thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đối trái phiếu quốc tế sang cổ phần của Công ty với phần vốn điều lệ tăng thêm là 4.693.750.000 đồng, vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.682.131.130.000 đồng lên 3.686.824.880.000 đồng.

Thời điểm tăng vốn là ngày 3/12/2010 theo hình thức phát hành thêm cổ phần phổ thông (đợt 5) để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần theo yêu cầu của các Trái chủ.