09:37 10/01/2008

Cổ đông nội bộ của BVSC đồng loạt bán quyền mua cổ phiếu

H.Vũ

8 cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đồng loạt thông báo chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu BVS

Ngày 8/1/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, 8 cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HASTC) đồng loạt thông báo chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu BVS từ ngày 9 - 15/1/2008.

Cụ thể, ông Bùi Bình Minh, con bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đăng ký bán toàn bộ 3.470 quyền mua.

Ông Lê Văn Bình, thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán toàn bộ 12.370 quyền mua. Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm đăng ký bán 9.500 quyền mua trong tổng số 14.800 quyền được phân bổ. Hai Phó tổng giám đốc BVSC là Ngô Phương Chí và Phạm Quang Huy cũng đăng ký bán toàn bộ quyền mua cổ phần, trong đó ông Chí đăng ký bán 11.700 quyền và ông Huy đăng ký bán 10.300 quyền mua, ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 15.000 quyền mua, bà Trần Thị Bích, thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 7.250 quyền trong tổng số 7.320 quyền mua được phân bổ và ông Nguyễn Trung Thực, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán 14.200 quyền trong tổng số 14.800 quyền được phân bổ.