09:38 29/11/2017

Cổ đông Sacombank hủy việc đổi mã chứng khoán và chuyển sàn

Nhật Nam

Phần lớn cổ đông Sacombank biểu quyết không thông qua kế hoạch đổi mã chứng khoán và chuyển sàn

Kết quả kiểm phiếu đối với tất cả cổ đông gửi trả lời về cho Sacombank cho thấy, có tới 83,35% biểu quyết "không tán thành" và chỉ có 16,18% biểu quyết "tán thành" việc thay đổi mã chứng khoán ngân hàng.
Kết quả kiểm phiếu đối với tất cả cổ đông gửi trả lời về cho Sacombank cho thấy, có tới 83,35% biểu quyết "không tán thành" và chỉ có 16,18% biểu quyết "tán thành" việc thay đổi mã chứng khoán ngân hàng.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với tỷ lệ biểu quyết "không tán thành" cao, kế hoạch đổi mã chứng khoán và chuyển sàn niêm yết mà Hội đồng Quản trị đưa ra đã không được thông qua.

Cụ thể, kết quả kiểm phiếu đối với tất cả cổ đông gửi trả lời về cho Sacombank cho thấy, có tới 83,35% biểu quyết "không tán thành" và chỉ có 16,18% biểu quyết "tán thành" việc thay đổi mã chứng khoán ngân hàng (mã STB).

Kết quả kiểm phiếu đối với tất cả cổ đông không phải là cổ đông lớn gửi trả lời về Sacombank cũng cho thấy, có tới 81,19% biểu quyết "không tán thành".

Trước đó, ngày 10/10/2017, Hội đồng Quản trị Sacombank công bố nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch thay đổi mã chứng khoán từ STB thành SCM và chuyển sàn niêm yết từ HOSE sang HNX.

Ngay sau sự kiện trên, giá cổ phiếu STB liên tục có những phiên giảm mạnh. Song song diễn biến của sự kiện này, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank liên tiếp đăng ký mua vào cổ phiếu STB.

Ngoài nội dung trên, phần lớn cổ đông Sacombank (tỷ lệ biểu quyết 87,6%) đã "tán thành", thông qua phương án trích thưởng phần vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2017 cho cán bộ nhân viên ngân hàng (20% đối với phần vượt chỉ tiêu).