11:41 13/11/2012

Cổ đông SBS không thông qua đề án tái cấu trúc

Hà Anh

Cả hai phương án tái cấu trúc và phát hành cổ phiếu ưu đãi đều đạt tỷ lệ dưới 75% nên không được thông qua

Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) công bố nghị quyết đại hội Đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tái cấu trúc và phát hành cổ phiếu ưu đãi.

Theo đó, với tỷ lệ 36,45% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua đề án tái cấu trúc và 29,34% cho phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi, tỷ lệ đều đạt dưới 75% nên cả hai đề án trên không được thông qua.

Theo kế hoạch trước đó, SBS dự kiến thực hiện tái cấu trúc nguồn vốn để đảm bảo hai mục tiêu gồm khôi phục vốn điều lệ ở mức cao hơn vốn pháp định cần thiết; và đảm bảo chỉ tiêu vốn khả dụng theo quy định hiện hành.

Về việc tái cấu trúc nguồn vốn, SBS dự kiến sẽ đề nghị trái chủ thực hiện chuyển đổi toàn bộ 800 tỷ  trái phiếu thành vốn cổ phần theo tỷ lệ 1:1 để tăng cường vốn chủ sở hữu cho SBS. Đồng thời trình ý kiến cổ đông về việc gộp cổ phiếu theo một tỷ lệ thích hợp dự kiến 3,8:1 (3,8 cổ phiếu hiện hành đổi lấy 1 cổ phiếu mới) đưa giá trị cổ phiếu về giá trị sổ sách và phát hành cổ phiếu mới để đáp ứng nhu cầu về tỷ lệ vốn khả dụng.

SBS cũng muốn điều chỉnh vốn điều lệ về mức 800 tỷ đồng. SBS cần phát hành thêm 25.623.400 cổ phiếu bằng mệnh giá để đảm bảo bổ sung đủ vốn điều lệ mới là 800 tỷ đồng và đảm bảo tỷ lệ vốn khả dụng/giá trị rủi ro trên 180%, đưa SBS ra khỏi tình trạng bị kiểm soát.

Hiện cổ phiếu SBS đang được giao dịch quanh mức 2.100 đồng/cổ phiếu.