23:31 09/07/2010

Có hiện tượng lợi dụng mạng lưới thanh toán để cá độ

Thùy Duyên

Thời gian qua có hiện tượng một số đối tượng lợi dụng mạng lưới thanh toán trong nước để phục vụ cho hoạt động cá độ quốc tế

Những tiện ích của các dịch vụ thanh toán có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu.
Những tiện ích của các dịch vụ thanh toán có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu.
Ngày 9/7, Cổng Thông tin Ngân hàng Nhà nước cho biết có hiện tượng một số đối tượng đã lợi dụng mạng lưới thanh toán trong nước để phục vụ cho hoạt động cá độ quốc tế.

Theo nguồn tin trên, thời gian qua một số đối tượng đã lợi dụng mạng lưới thanh toán trong nước để phục vụ cho hoạt động cá độ quốc tế, vi phạm pháp luật Việt Nam về nghiêm cấm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đặt cược bất hợp pháp và phòng, chống rửa tiền.

Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 5137/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nhằm xử lý, ngăn chặn hiện tượng trên.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức trên tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống rửa tiền theo Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 22/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các món chuyển, nạp, rút tiền và giao dịch thẻ, đặc biệt là các giao dịch thẻ quốc tế.

Nhà quản lý cũng yêu các đầu mối phải tăng cường công tác nhận biết khách hàng, sàng lọc các giao dịch để phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, tổ chức tín dụng phải báo cáo kịp thời cho Cục Phòng - chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra - giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước).

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán phải chủ động phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để ngăn chặn và xử lý khi phát hiện các dấu hiệu phạm tội.

Đối với các tổ chức phát hành thẻ đã có hệ thống giám sát giao dịch thẻ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường theo dõi và phân tích các giao dịch thẻ, báo cáo các giao dịch thẻ đáng ngờ có liên quan tới hoạt động các độ theo quy định về phòng, chống rửa tiền. Đối với các tổ chức chưa có hệ thống giám sát giao dịch thẻ, cần khẩn trương triển khai hệ thống này.

Đối với các tổ chức có phát hành thẻ quốc tế (bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng), Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tiến hành ngăn chặn các giao dịch thẻ có mã phân loại đại lý chấp nhận thẻ (MCC) của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ (Mã 7995…), các giao dịch chuyển tiền từ thẻ quốc tế sang các loại tiền điện tử phục vụ mục đích cờ bạc.

Trong quá trình triển khai, các tổ chức tín dụng chủ động rà soát các giao dịch thanh toán, chuyển tiền đi và đến phát sinh từ các công ty hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ quốc tế; các công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các công ty hoạt động cá độ quốc tế; báo cáo Ngân hàng Nhà nước danh sách các tổ chức trên trước ngày 15/7/2010.