09:51 09/11/2007

Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu của HAGL

Tú Uyên

Ngày 8/11/2007 tại Tp.HCM, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư lớn

Ngày 8/11/2007 tại Tp.HCM, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư lớn.

Theo đó, công ty sẽ phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều từ 1.037 tỷ lên 1.478 tỷ đồng (số còn lại sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 3:1).

Tại buổi roadshow, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai, cho biết: toàn bộ số lượng phát hành riêng lẻ hơn 100 tỷ cho các nhà đầu tư lớn đã được Hoàng Anh Gia Lai bán hết.

Đồng thời, Hoàng Anh Gia Lai đã đề ra cho mình một kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn từ nay đến 2012 với mức tăng trưởng 30-50%. Dự kiến cuối quý 1/2008, Hoàng Anh Gia Lai sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.