09:21 05/09/2007

Cơ khí - Điện Lữ Gia đầu tư vào 2 dự án

Hoài Vũ

Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2007 bằng tiền với tỷ lệ 7% và phát hành thêm cổ phần

Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2007 bằng tiền với tỷ lệ 7% và phát hành thêm cổ phần. Ngày 14/9/2007 là ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/9/2007.

Theo đó, LGC phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu 1 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và chào bán tiếp 500.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 32.000 đồng/cổ phiếu.

Phần còn lại, 500.000 cổ phiếu, sẽ được chào bán cho đối tác chiến lược với cam kết hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu nắm giữ ít nhất trong vòng 6 tháng.

Đợt phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu này nhằm huy động vốn tài trợ cho dự án xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai) và dự án xây cao ốc khu chung cư – văn phòng – thương mại tại 70 Lữ Gia, P.15, Q.1 Tp.HCM.

Bên cạnh đó, LGC sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian lấy ý kiến từ: 28/9 – 18/10/2007.