09:15 17/09/2007

Cơ khí Lắp máy Sông Đà bán hết cổ phần

M.Kiều

1,2 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà (mã MEC-HASTC) đã được bán hết

1,2 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà (mã MEC-HASTC) đã được bán hết.

Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Cơ khí Lắp máy Sông Đà vào ngày 14/9/2007 đã kết thúc, với toàn bộ số cổ phần được mua với giá bình quân 20.186 đồng/cổ phiếu, chỉ cao hơn so với giá khởi điểm 186 đồng/cổ phần.

Giá trúng thầu thành công cao nhất đạt 26.000 đồng/cổ phần, giá thấp nhất 20.000 đồng/cổ phần.

Có 99 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá gồm 4 tổ chức và 95 cá nhân. Tổng số nhà đầu tư trúng giá là 99, trong đó có 4 tổ chức và 95 nhà đầu tư cá nhân với tổng số lượng cổ phần bán được là 1,2 triệu cổ phần.