16:49 06/11/2009

Cổ phần hóa 12 doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công Thương

Giai đoạn 2009-2010, 12 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Công Thương sẽ thực hiện cổ phần hóa

Giai đoạn 2009-2010, 12 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Công Thương sẽ thực hiện cổ phần hóa; 4 doanh nghiệp khác thuộc Bộ này cũng sẽ chuyển hình thức hoạt động.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2009-2010.

Trong số 12 doanh nghiệp được cổ phần hóa có 3 tổng công ty là Thiết bị điện Việt Nam, Xây dựng công nghiệp Việt Nam và Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam; 9 công ty là Điện máy và Kỹ thuật công nghệ, Giao nhận kho vận ngoại thương, Điện máy - Xe đạp xe máy, Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật, Xây lắp và Vật liệu xây dựng V, Du lịch và Xúc tiến thương mại, Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại, Nông thổ sản II, Vật liệu xây dựng và Lâm sản.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp cùng Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp là hai doanh nghiệp sẽ được chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ, Công ty Điện máy Hải Phòng chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng đề án chuyển đổi các tổng công ty: Máy và Thiết bị công nghiệp, Máy động lực và Máy nông nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con; đề án cổ phần hóa các tổng công ty: Thiết bị điện Việt Nam, Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tiến trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước chính thức khởi động từ năm 1992, với xuất phát điểm có 6.500 doanh nghiệp Nhà nước.

Tính đến hết năm 2008, cả nước đã có 5.414 doanh nghiệp Nhà nước được sắp xếp lại. Trong đó, 3.836 doanh nghiệp Nhà nước được tái cấu trúc ở hình thức triệt để nhất là cổ phần hóa. Cổ phần hóa đã huy động được thêm khoảng 100.000 tỷ đồng vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia dưới hình thức mua cổ phần.

Minh Phương (Chinhphu.vn)