00:59 18/07/2011

Cổ phần hóa 4 doanh nghiệp lớn trong 6 tháng

Diệu Hương

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng năm 2011 của Bộ Tài chính, nửa đầu năm nay, cả nước đã thực hiện cổ phần hóa 4 doanh nghiệp lớn

Tiến trình cổ phần hóa chậm, bên cạnh nguyên nhân do tác động không thuận từ sự suy giảm của thị trường chứng khoán, còn có nguyên nhân từ những tồn tại, bất cập về cơ chế chính sách.
Tiến trình cổ phần hóa chậm, bên cạnh nguyên nhân do tác động không thuận từ sự suy giảm của thị trường chứng khoán, còn có nguyên nhân từ những tồn tại, bất cập về cơ chế chính sách.
Theo báo cáo sơ kết 6 tháng năm 2011 của Bộ Tài chính, nửa đầu năm nay, cả nước đã thực hiện cổ phần hóa 4 doanh nghiệp lớn.

Đó là công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Miền Trung và Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long.

Như vậy, tính đến ngày 25/5, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 5.850 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 3.948 doanh nghiệp (Trung ương 1.654 doanh nghiệp; địa phương 2.294 doanh nghiệp); chuyển sang công ty TNHH một thành viên và sáp nhập, hợp nhất, giao bán, khoán 1.902 doanh nghiệp.

Cho rằng tiến trình cổ phần hóa chậm, bên cạnh nguyên nhân do tác động không thuận từ sự suy giảm của thị trường chứng khoán, còn có nguyên nhân từ những tồn tại, bất cập về cơ chế chính sách, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện cổ phần hóa, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, kiến nghị sửa đổi các cơ chế, chính sách có liên quan.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán cho biết đã có 54 công ty đại chúng chưa niêm yết đăng ký trong 6 tháng đầu năm nay, nâng tổng số công ty đại chúng chưa niêm yết lên 994.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng  1.667 công ty đại chúng, trong đó có 673 công ty đã niêm yết trên 2 sở giao dịch chứng khoán, 127 công ty đăng ký giao dịch trên UpCom.