09:04 25/06/2007

Cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

H.Xuân

Phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương giải quyết các vướng mắc để chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành công ty cổ phần

Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương xử lý, giải quyết các vướng mắc để chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành công ty cổ phần trong tháng 7, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu UBND Tp.Hà Nội rút kinh nghiệm trong việc chậm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các vướng mắc trong cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội).

Chính phủ yêu cầu phải kiểm điểm các tập thể và cá nhân của các sở, ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, chậm trễ xử lý những sai phạm trong công tác cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.