13:53 26/04/2007

Cổ phần hóa hàng loạt doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội

Thanh Vân

6 tổng công ty và 30 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội sẽ được cổ phần hóa đến hết 2009

6 tổng công ty và 30 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội sẽ được cổ phần hóa - Ảnh: Việt Tuấn
6 tổng công ty và 30 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội sẽ được cổ phần hóa - Ảnh: Việt Tuấn
Hôm qua (25/4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ra Quyết định số 479/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2010.

Theo đó, 6 tổng công ty và 30 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội sẽ được cổ phần hóa.

Cụ thể, trong năm 2007 sẽ thực hiện cổ phần hóa 2 tổng công ty Nhà nước, 13 công ty thành viên của tổng công ty - công ty mẹ, 7 công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội đồng thời chuyển 2 đơn vị thành công ty TNHH một thành viên, 1 thành đơn vị sự nghiệp có thu, 1 đơn vị giao cho tập thể người lao động và giải thể 3 đơn vị…

Năm 2008 sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa 2 tổng công ty, 5 công ty thành viên tổng công ty, 15 công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, năm 2009 sẽ tiến hành cổ phần hóa 2 tổng công ty - công ty mẹ và 8 công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.