11:29 18/05/2007

Cổ phần hóa Tổng công ty Sách Việt Nam và 9 công ty thuộc Bộ Văn hóa Thông tin

P.V

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hóa Thông tin

Theo tin tWebsite Chính phủ, ngày 16/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 620/QĐ-TTg phê chuẩn kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hóa Thông tin giai đoạn 2007-2009.

Theo kế hoạch trên, năm 2007, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Nhà xuất bản Âm nhạc và Công ty Xuất nhập khẩu sách báo sẽ chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước. Tổng công ty Sách Việt Nam và 9 công ty khác sẽ thực hiện cổ phần hóa.

Năm 2008, ba nhà xuất bản: Văn học; Văn hóa dân tộc; Thế giới và Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương, Công ty Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước. 4 hãng phim và Công ty Dịch vụ du lịch và Thủy sản Đồng Mô sẽ cổ phần hóa. Hình thức bán doanh nghiệp sẽ áp dụng đối với Công ty Xuất nhập khẩu ngành in vào năm 2008.

Theo đó, chuyển phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do Tổng công ty Sách Việt Nam nắm giữ về Bộ Văn hóa Thông tin và thực hiện bàn giao phần vốn này sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt. Những công ty không đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa theo quy định thì thực hiện bán, giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tiễn để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa.

Trong Quý III, năm 2007, Bộ Văn hóa Thông tin trình Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ để thực hiện được nhiệm vụ đầu tư, xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.