10:29 15/01/2008

Cổ phần hóa Vietnam Airlines: Sẽ giữ nguyên vốn Nhà nước

Th. Vân

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý để Vietnam Airlines thuê tổ chức tư vấn quốc tế trong quá trình cổ phần hóa

Vietnam Airlines sẽ được bảo lãnh miễn phí các khoản vốn vay khi cổ phần hóa.
Vietnam Airlines sẽ được bảo lãnh miễn phí các khoản vốn vay khi cổ phần hóa.
Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý để Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thuê tổ chức tư vấn quốc tế trong quá trình cổ phần hóa.

Theo nội dung Công văn số 291/VPCP-ĐMDN ngày 14/1, việc cổ phẩn hóa Vietnam Airlines sẽ áp dụng theo hướng giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể cơ cấu vốn cổ phần lần đầu sẽ là Nhà nước giữ 70%-80%, bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài 10%-20%, tỷ lệ cụ thể sẽ được phê duyệt khi phương án cổ phần hóa Vietnam Airlines được trình Thủ tướng phê duyệt.

Trước đó, Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện cổ phần hóa Vietnam Airlines đồng thời bảo lãnh miễn phí các khoản vốn vay của hãng cho phép hãng thực hiện chỉ định thầu đặc biệt (không phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng.

Ngoài ra, Chính phủ cũng chấp nhận cho Vietnam Airlines xây dựng đề án thành lập hãng hàng không cổ phần trên cơ sở tổ chức lại Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO) với sự tham gia của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng các cổ đông khác.