14:23 14/04/2011

Cổ phiếu BAS bị tạm ngừng giao dịch cổ phiếu

Mai Anh

HOSE thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu BAS kể từ ngày 15/4/2011

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần BASA (mã BAS-HOSE) kể từ ngày 15/4/2011 theo quyết định số 41/2011/QĐ-SGDHCM ngày 13/4/2011 của HOSE.

Lý do mà HOSE đưa ra là hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần BASA bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp căn cứ theo các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (năm 2009 và năm 2010).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ xem xét việc giao dịch trở lại của cổ phiếu BAS sau khi Công ty Cổ phần BASA công bố thông tin  báo cáo giải trình cụ thể và có kế hoạch khắc phục nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh doanh bị thua lỗ.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2009 công ty lỗ 3,73 tỷ đồng và năm 2010 lỗ 14,1 tỷ đồng.

Trước đó, HOSE thông báo cổ phiếu MHC bị tạm ngừng giao dịch do cùng một nguyên nhân như trên.