11:30 10/03/2009

Cổ phiếu bị kiểm soát sẽ thay bằng cảnh báo

Hải Bằng

Sẽ có văn bản hướng dẫn chung về cách xử lý với doanh nghiệp bị đưa vào diện kiểm soát bằng cảnh báo

Theo sàn Tp.HCM, việc đưa doanh nghiệp niêm yết vào diện bị kiểm soát chỉ nhằm cảnh báo nhà đầu tư, còn thực tế không có sự kiểm soát nào về hoạt động kinh doanh - Ảnh: Việt Tuấn.
Theo sàn Tp.HCM, việc đưa doanh nghiệp niêm yết vào diện bị kiểm soát chỉ nhằm cảnh báo nhà đầu tư, còn thực tế không có sự kiểm soát nào về hoạt động kinh doanh - Ảnh: Việt Tuấn.
Trước những bức xúc của 15 doanh nghiệp niêm yết trên sàn Tp.HCM bị đưa vào diện kiểm soát trong khi một số doanh nghiệp niêm yết trên sàn Hà Nội có lợi nhuận âm trong năm 2008 vẫn chưa bị kiểm soát.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ có văn bản hướng dẫn chung về cách xử lý với doanh nghiệp niêm yết bị lỗ trên cả hai sàn theo hướng bỏ việc đưa các doanh nghiệp lỗ vào diện bị kiểm soát, thay vào đó là chỉ đặt cảnh báo để nhà đầu tư lưu ý hơn khi mua cổ phiếu.

Dấu hiệu cảnh báo dự kiến cũng sẽ được gỡ bỏ ngay khi doanh nghiệp báo cáo kết quả quý là số dương, chứ không chờ đến năm tài chính sau là dương mới được gỡ bỏ.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, việc đưa doanh nghiệp niêm yết vào diện bị kiểm soát chỉ nhằm cảnh báo nhà đầu tư, còn thực tế không có sự kiểm soát nào về hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp từ cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.