09:18 18/01/2008

Cổ phiếu của SARA chính thức giao dịch

Từ Lương

Ngày 18/1, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chính thức được niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại sàn Hà Nội

Ngày 18/1, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chính thức được niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên niêm yết chính thức của cổ phiếu là: “Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam” với mã chứng khoán là: SRA.

Đây là loại cổ phiếu phổ thông có mệnh giá niêm yết là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu SRA được đánh giá sẽ là một cổ phiếu có triển vọng, bởi tính minh bạch cũng như tiềm năng về tài chính, các dự án của công ty đang triển khai trên cơ sở thực tế và có tính khả thi cao.