23:23 27/03/2009

Cổ phiếu đầu tiên trên sàn HASTC vào diện bị kiểm soát

P.V

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (mã VE1) là trường hợp đầu tiên bị đưa vào diện bị kiểm soát trên HASTC

Từ nay đến hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 (10/4), dự kiến sẽ có thêm những trường hợp khác bị đưa vào diện kiểm soát trên HASTC.
Từ nay đến hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 (10/4), dự kiến sẽ có thêm những trường hợp khác bị đưa vào diện kiểm soát trên HASTC.
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (mã VE1) là trường hợp đầu tiên bị đưa vào diện bị kiểm soát trên HASTC.

Ngày 27/3, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) thông báo chính thức đưa VE1 vào diện bị kiểm soát, theo quy chế niêm yết tại đây.

Theo HASTC, trường hợp trên do Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 là số âm.

HASTC sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu của công ty này ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên.

Kết thúc phiên ngày 27/3, giá VE1 giảm 1,96%, ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu.

Tính đến đầu tháng 3/2009, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã có 15 cổ phiếu bị đưa vào diện bị kiểm soát. Trong khi đó, tại HASTC, VE1 mới chỉ là trường hợp đầu tiên, do nhà quản lý căn cứ theo các báo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán chính thức mới đưa ra quyết định.