08:14 31/10/2011

Cổ phiếu DCL bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch

Hà Anh

Cổ phiếu DCL được đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 31/10 theo quyết đinh của HSX

Diễn biến giá cổ phiếu DCL trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DCL trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Cổ phiếu DCL bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch - Ảnh 1Ngày 27/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 898/2011/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL).

Theo đó, cổ phiếu DCL được đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 31/10/2011 theo Quyết định số 161/2011/QĐ-SGDHCM ngày 27/10/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Lý do do mà HSX đưa ra là công ty này đã vi phạm khoản 1.2 điều 20 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 7/12/2007.

Trước đó, ngày 22/9, HSX đã có quyết định số 146/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu DCL vào diện kiểm soát kể từ ngày 26/9/2011 do công ty này đã vi phạm khoản 1 điều 19b Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/4/2009 và thời gian giao dịch của cổ phiếu DCL chỉ được thực hiện giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của DCL thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu đạt 650 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng; cổ tức bằng tiền 20%.