17:36 01/12/2010

Cổ phiếu FBT bị đưa vào diện kiểm soát

Hà Anh

Cổ phiếu FBT sẽ bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 3/12/2010 và cổ phiếu FBT cũng bị hạn chế thời gian giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến tre (mã FBT-HOSE) vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 3/12/2010.

Lý do mà HOSE đưa ra là công ty tiếp tục có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ và công ty kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010.

Đồng thời, HOSE cũng hạn chế thời gian giao dịch của cổ phiếu FBT là chỉ được phép giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa trong mỗi ngày giao dịch.

Được biết, FBT thông báo sẽ tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 dự kiến vào ngày 10/12/2010 do Công ty tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 vào ngày 22/11/2010 không đủ điều kiện. Về báo cáo tài chính quý 3/2010, công ty đề nghị gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 3/2010 là ngày 30/11/2010.