11:09 19/03/2010

Cổ phiếu FPC và SD8 bị đưa vào diện bị kiểm soát

N.Anh

HOSE đưa cổ phiếu FPC vào diện bị kiểm soát từ 23/3 và HNX đưa cổ phiếu SD8 vào diện bị kiểm soát từ 22/3/2010

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu FPC vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 23/3 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định đưa cổ phiếu SD8 vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 22/3/2010.

Lý do HOSE đưa ra là Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC) đã không khắc phục được kết quả sản xuất kinh doanh âm năm 2008, tiếp tục lỗ 349 tỷ đồng trong năm 2009. Đồng thời, cổ phiếu FPC sẽ bị hạn chế thời gian giao dịch khi chỉ được giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa trong mỗi ngày giao dịch.

Trong khi đó, HNX đưa cổ phiếu SD8 vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/3/2010 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2009 của Công ty Cổ phần Sông Đà 8 đạt lợi nhuận âm hơn 8 tỷ đồng.

Trước đó, HOSE cũng đưa cổ phiếu TRI được đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 22/2/2010 theo Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 10/2/2010 của HOSE với cùng một nguyên nhân, đồng thời hạn chế thời gian giao dịch của cổ phiếu TRI khi chỉ được phép giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa trong mỗi ngày giao dịch.