01:24 12/04/2017

Cổ phiếu Gạch men Chang Yih sẽ bị hủy niêm yết

Hà Anh

Cổ phiếu CYC sẽ bị hủy niêm yết trên HOSE từ ngày 11/5/2017 do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục

Trang web của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC-HOSE).
Trang web của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC-HOSE).
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo sẽ hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC-HOSE).

Theo đó, 1.990.530 cổ phiếu CYC sẽ bị hủy niêm yết trên HOSE từ ngày 11/5/2017 do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục và ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu CYC tại HOSE là 10/5/2017.

Trước đó, ngày 30/3/2017, HOSE cho biết đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank (mã EIB-HOSE). Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 của Ngân hàng là 308,93 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại 31/12/2016 là -463,11 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán Ngân hàng  Xuất nhập khẩu Eximbank vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu EIB và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu EIB căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét của Ngân hàng.