13:54 29/01/2013

Cổ phiếu HAX đối diện nguy cơ bị tạm ngừng giao dịch

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2012 của HAX âm hơn 33 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HAX trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAX trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngày 25/1/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2012 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ năm 2012 của HAX là -22,039 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2012 âm hơn 33 tỷ đồng.

Hiện, cổ phiếu HAX đang thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 13/4/2012 theo Quyết định số 50/2012/QĐ-SGDHCM ngày 11/4/2012 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ năm 2011 của công ty -11,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2011 là -11,1 tỷ đồng.

Như vậy, nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của công ty vẫn có kết quả hoạt động động kinh doanh là số âm thì cổ phiếu HAX sẽ bị tạm ngừng giao dịch.

Sau khi công ty có giải trình phương án khắc phục, cổ phiếu HAX sẽ chuyển sang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát (giới hạn thời gian giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa) theo hướng dẫn tại công văn số 811/UBCK-PTTT ngày 24/03/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.