17:42 27/02/2009

Cổ phiếu MTG và GMD bị đưa vào diện kiểm soát

N.Anh

MTG và GMD bị HOSE đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/2/2009 do kết quả kinh doanh năm 2008 phát sinh âm

Lợi nhuận sau thuế quý 4 của GMD lỗ 51,56 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 168,7 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế quý 4 của GMD lỗ 51,56 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 168,7 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần MT GAS (MTG) và Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển - Gemadept (GMD) vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/2/2009.

Theo HOSE, cổ phiếu MTG và GMD bị đưa vào diện kiểm soát là do kết quả kinh doanh năm 2008 phát sinh âm.

Trước đó, GMD công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2008 đạt 444,53 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1.854,57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 lỗ 51,56 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 168,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, MTG công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2008 đạt 26,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 133,13 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 lỗ 17,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 16,2 tỷ đồng.

Như vậy, hiện nay HOSE đã đưa 15 cổ phiếu vào diện bị kiểm soát, bao gồm:

1- Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (mã BTC) - đã bị kiểm soát từ năm 2005;

2- Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) bị kiểm soát từ giữa năm 2008 và hiện đang bị hạn chế giao dịch;

3- Công ty Cổ phần nước giải khát Tribeco (mã TRI);

4- Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE);

5- Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA);

6- Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS);

7- Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG);

8- Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (mã SAM);

9- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC);

10- Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP);

11- Công ty Cổ phần Nhựa Đại Hưng (mã TPC);

12- Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã TYA);

13- Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC);

14- Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG);

15- Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển Gemadept (mã GMD).