15:53 08/07/2015

Cổ phiếu OGC bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Hà Anh

OGC sẽ chỉ được phép giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận

Trang web của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
Trang web của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 14/7/2015.

Lý do mà HOSE đưa ra là công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo và để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Với việc bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, OGC sẽ chỉ được phép giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Được biết, cổ phiếu OGC bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 27/5/2015 do công ty này thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, OGC thông báo ảnh hưởng của việc Ocean Bank không còn là công ty liên kết. Cụ thể, sau khi có quyết định mua lại Ocean Bank với giá 0 đồng/cổ phần của Ngân hàng Nhà nước, OGC không còn sở hữu 20% vốn điều lệ tại Ocean Bank, và đây không còn là công ty liên kết của OGC.

Do ảnh hưởng của sự kiện nêu trên, tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2015 của OGC sẽ giảm giá trị ước tính 971 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cam kết vẫn duy trì tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của OGC bình thường.