21:34 21/02/2010

Cổ phiếu TRI tiếp tục bị đưa vào diện kiểm soát

N.Anh

Cổ phiếu TRI được đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 22/2/2010 theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn (mã TRI-HOSE) vào diện bị kiểm soát.

Theo đó, cổ phiếu TRI được đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 22/2/2010 theo Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 10/2/2010 của HOSE.

Nguyên nhân HOSE đưa ra là Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn đã không khắc phục được kết quả sản xuất kinh doanh âm năm 2008, tiếp tục lỗ trong năm 2009.

Đồng thời, HOSE cũng hạn chế thời gian giao dịch của cổ phiếu TRI khi chỉ được phép giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa trong mỗi ngày giao dịch.