14:01 07/02/2017

Cổ phiếu TTF đối mặt với việc bị hủy niêm yết

Hà Anh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016, TTF báo lỗ sau thuế trong quý 4 là -145 tỷ đồng, lũy kế năm 2016 là -1.629 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TTF tại thời điểm 31/12/2016 là - 
1.767,754 tỷ đồng và vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.446,078 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TTF tại thời điểm 31/12/2016 là - 1.767,754 tỷ đồng và vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.446,078 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cụ thể, HOSE cho biết đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 của TTF. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý 4/2016 của TTF là -145,759 tỷ đồng và lỗ lũy kế là - 1.621,261 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 là - 1.767,754 tỷ đồng và vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.446,078 tỷ đồng.

Hiện, cổ phiếu này đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt do báo cáo tài chính quý 2/2016 của công ty này cũng ghi nhận khoản lỗ lớn và có nội dung điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

Như vậy, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của công ty này có tổng số lũy kế vẫn vượt quá vốn điều lệ thực góp, HOSE sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu này theo quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016, TTF báo lỗ sau thuế trong quý 4 là -145 tỷ đồng, lũy kế năm 2016 là -1.629 tỷ đồng. 

Cũng theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2016, tổng cộng nguồn vốn của TTF là 3.190 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của TTF hiện âm 195 tỷ đồng, nợ phải trả ở mức 3.385 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng thêm 568 tỷ đồng trong năm lên 3.385 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là nợ vay tài chính ngắn hạn, chiếm 2.607 tỷ đồng và nợ vay tài chính dài hạn đang là 30 tỷ đồng.

Hiện, công ty đang vay ngắn hạn ngân hàng với số tiền là trên 933 tỷ đồng với số dư nợ nhiều nhất tại Ngân hàng Thương mại Việt Á - Tp.HCM là 537 tỷ đồng, Ngân hàng Đông Á là 124 tỷ và Ngân hàng Việt Á, chi nhánh Buôn Mê Thuột 103 tỷ đồng.