15:09 06/04/2016

Cổ phiếu VLF bị hủy giao dịch

Hà Anh

Lợi nhuận chưa phân phối của VLF tại ngày 31/12/2015 là -155 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp là 119,6 tỷ đồng

Trang web của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.
Trang web của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (mã VLF-HOSE).

Theo đó, 11.959.982 cổ phiếu của VLF với tổng giá trị niêm yết bị hủy niêm yết theo mệnh giá là 119.599.820.000 đồng, từ ngày 5/5/2016.

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2013 là -19,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2014 là -63,6 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và 2014.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2015 là -74 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -155 tỷ đồng vượt vốn điều lệ thực góp là 119,6 tỷ đồng. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VLF tại HOSE là ngày 4/5/2016.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, hiện tại, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II – VNF2) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (NKID) đang là hai cổ đông lớn nhất sở hữu tổng cộng 63,35% vốn điều lệ của Vĩnh Long Food.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty đã thông qua việc sẽ tìm đối tác tham gia tái cấu trúc công ty để khôi phục lại sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

Tuy nhiên, trong trường hợp công ty không tìm được đối tác kinh doanh, công ty phải thực hiện bán toàn bộ tài sản để thanh toán nợ đến hạn; nếu việc bán tài sản đảm bảo đủ trả nợ và còn thừa tiền sẽ cho tiến hành giải thể công ty.