10:01 16/01/2009

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải mua bảo hiểm trách nhiệm

Thúy Nhung

Để đề phòng các rủi ro trong khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở y tế sẽ buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm

Mức mua bảo hiểm trách nhiệm trong trường hợp xảy ra rủi ro trong khám chữa bệnh tối thiểu là 200 triệu đồng đối với bệnh viện, 100 triệu đồng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác và 50 triệu đồng đối với cá nhân hành nghề - Ảnh: TT.
Mức mua bảo hiểm trách nhiệm trong trường hợp xảy ra rủi ro trong khám chữa bệnh tối thiểu là 200 triệu đồng đối với bệnh viện, 100 triệu đồng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác và 50 triệu đồng đối với cá nhân hành nghề - Ảnh: TT.
Để đề phòng các rủi ro trong khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở y tế sẽ buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm.

Nội dung đáng chú ý này nằm trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đang được Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện và sẽ trình Quốc hội vào tháng 5 tới đây.

Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề độc lập bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm trong trường hợp xảy ra rủi ro trong khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề thuộc cơ sở mình và bản thân theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Mức mua bảo hiểm trách nhiệm trong trường hợp xảy ra rủi ro trong khám chữa bệnh tối thiểu là 200 triệu đồng đối với bệnh viện, 100 triệu đồng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác và 50 triệu đồng đối với cá nhân hành nghề.

Trong trường hợp rủi ro xảy ra trong khám bệnh, chữa bệnh được xác định không phải do sai sót chuyên môn kỹ thuật thì người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải bồi thường thiệt hại.

Nhưng người hành nghề độc lập sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các trách nhiệm pháp lý khác khi để xảy ra sai sót chuyên môn gây ra rủi ro cho người bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các rủi ro và sai sót chuyên môn do người hành nghề thuộc cơ sở mình gây ra khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã bồi thường thiệt hại có quyền yêu cầu người hành nghề có sai sót chuyên môn bồi hoàn thiệt hại cho mình.

Việc bồi thường, bồi hoàn thiệt hại cũng đã được quy định cụ thể trong dự luật và sẽ do tổ chức bảo hiểm mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người hành nghề đã mua chi trả.

Cơ sở để xác định mức bồi thường thiệt hại do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra rủi ro trong khám bệnh, chữa bệnh, ông Nguyễn Huy Quang, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết: Việc xác định mức bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần, tính mạng, tính mạng do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra rủi ro trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.