17:36 18/09/2008

Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay 500 triệu đồng

N.Anh

Cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp sản xuất... có thể vay đến 500 triệu đồng để giải quyết việc làm

Các cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án và không quá 20 triệu đồng/lao động được thu hút mới.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án và không quá 20 triệu đồng/lao động được thu hút mới.
Ngày 16/9, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã có văn bản về hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

Theo đó, hộ kinh doanh cá thể; tổ hợp sản xuất, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật; doanh nghiệp nhỏ và vừa; chủ trang trại; cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình… đều được ngân hàng này cho vay vốn giải quyết việc làm.

Cụ thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án và không quá 20 triệu đồng/lao động được thu hút mới. Đối với hộ gia đình: mức cho vay tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ gia đình…

Các dự án có mức vay trên 30 triệu đồng phải có tài sản thế chấp, cầm cố theo quy định hiện hành hoặc bảo đảm tiền vay theo văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.