10:29 07/07/2009

Có thể đăng ký thuế thu nhập cá nhân qua Internet

Lê Hường

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa công bố website tncnonline.com.vn nhằm hỗ trợ đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Giao diện website tncnonline.com.vn.
Giao diện website tncnonline.com.vn.
Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa công bố website tncnonline.com.vn nhằm hỗ trợ đăng ký thuế thu nhập cá nhân.

Với trang web này, những người làm công ăn lương qua tổ chức chi trả thu nhập không phải trực tiếp đến cơ quan thuế để đăng ký thuế mà sẽ được hướng dẫn, cung cấp ứng dụng nhập tờ khai. Tổ chức chi trả thu nhập thực hiện nhập tờ khai đăng ký thuế vào ứng dụng và kết xuất ra file dữ liệu tải lên web hoặc qua đĩa mềm, đĩa CD, thẻ nhớ USB gửi cho cơ quan thuế, sau đó in bảng kê đăng ký thuế từ dữ liệu đã được nhập vào ứng dụng, đóng dấu và ký xác nhận gửi cho cơ quan thuế qua đường bưu điện.

Tiếp đó, cục thuế các địa phương tập trung toàn bộ file dữ liệu của các cơ quan thuế trên địa bàn rồi gửi về Tổng cục Thuế. Sau khi nhận, xử lý và cấp mã số thuế tập trung theo từng địa bàn tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế sẽ gửi trả lại dữ liệu mã số thuế cho các cục thuế, trên cơ sở đó, mỗi chi cục thuế trực thuộc sẽ nhận lại dữ liệu mã số thuế để truyền về cho các tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn, kịp thời thông báo cho các cá nhân đăng ký. Bảng kê hồ sơ đăng ký thuế và file dữ liệu được chuyển đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/8/2009.

Để đảm bảo việc đăng ký thuế được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các địa phương cần thành lập tổ triển khai đăng ký thuế; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ cục thuế, chi cục thuế về các bước thực hiện cấp mã số thuế, vận hành hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; chuẩn bị trang thiết bị, địa điểm, thiết lập hệ thống, ứng dụng.

Giải pháp đăng ký thuế nêu trên chỉ áp dụng cho đợt đăng ký thuế đầu tiên trong năm 2009. Những cá nhân bổ sung vào làm việc sau đợt đăng ký này thực hiện đăng ký thuế theo quy trình hiện hành.

Việc triển khai đã bắt đầu từ đầu tháng 6 và dự kiến kết thúc vào tháng 10/2009.