16:02 05/11/2008

Có thể điều chỉnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

Minh Thúy

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hé mở thông tin xung quanh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của Chính phủ

Theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội điều chỉnh lại mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế xã hội năm 2009.
Theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội điều chỉnh lại mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế xã hội năm 2009.
Theo chương trình của kỳ họp thứ tư, chiều 6/11, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Ngày 5/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã trao đổi với báo chí xung quanh việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của Chính phủ.

Ông cho biết: trước những khó khăn của nền kinh tế hiện nay, Chính phủ đã xem xét lại tình hình kinh tế năm 2008 và 2009. Năm 2008 thì khả năng từ 6,5% đến 7% là có thể  được, con số cụ thể thì Bộ đã báo cáo Chính phủ là có thể đạt khoảng 6,7%.

Theo đánh giá của Chính phủ thì việc kiềm chế lạm phát đã thành công. Còn về câu hỏi có giảm phát hay không thì quan điểm của Chính phủ sau khi phân tích là chưa giảm phát. Vì giảm phát phải biểu hiện trên nhiều yếu tố, thứ nhất là chỉ số giá, thứ hai là  tốc độ tăng trưởng và thứ ba là sức mua của dân.

Chỉ số giá thì chỉ có tháng 10 giảm và cũng chỉ giảm ở  ba mặt hàng, lương thực thực phầm, vật liệu xây dựng và phương tiện đi lại cho nên chưa đủ điều kiện để nói là giảm phát. Tuy nhiên, đã có mầm mống suy giảm của nền kinh tế nên Chính phủ đã tính đến các biện pháp để xử lý cho năm 2009.

Từ đó, theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội điều chỉnh lại mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế xã hội năm 2009. Trước đây mục tiêu là  tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội; duy trì tăng trưởng hợp lý.

Nay Chính phủ đề nghị có ba điều chỉnh. Thứ nhất là bỏ chữ ưu tiên, vì lạm phát đã được kiềm chế rồi, không cần ưu tiên nữa;  thứ hai là thêm biện pháp ngăn ngừa suy giảm. Thứ ba là đối với an sinh xã hội thì chỉ có thể giữ mức như hiện nay chứ không thể tốt hơn.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã xem xét lại khả năng tăng trưởng kinh tế của năm 2009.  Trước đây Chính phủ trình Quốc hội ba phương án, 7%, 7,5% và  6,5%, nhưng sau khi phân tích tình hình thì thấy rằng kinh tế thế giới đang xấu đi nên Chính phủ quyết định trình Quốc hội phương án tăng trưởng kinh tế năm 2009 là 6,5%.

Trả lời câu hỏi của báo chí về các biện pháp ngăn ngừa giảm phát, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết sẽ  tập trung kích thích sản xuất trong nước. "Bên cạnh mở rộng xuất khẩu sẽ hướng vào nội nhu và kính thích tiêu dùng của dân, Chính phủ cũng sẽ tìm mọi biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Nếu khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng lớn sẽ xem xét khả năng trình Quốc hội miễn giảm thuế ở một số đối tượng", ông Phúc nói.