15:17 13/07/2007

Có thể thanh toán điện tử cùng lúc cho nhiều đổi tượng

Minh Đức

HSBC vừa giới thiệu dịch vụ thanh toán điện tử cho phép khách hàng thực hiện thanh toán cho nhiều đối tượng cùng một lúc

HSBC bắt đầu giới thiệu dịch vụ này tại Hà Nội. Ảnh: Việt Tuấn.
HSBC bắt đầu giới thiệu dịch vụ này tại Hà Nội. Ảnh: Việt Tuấn.
HSBC vừa giới thiệu dịch vụ thanh toán điện tử (E-Paylist), cho phép khách hàng thực hiện thanh toán cho nhiều đối tượng cùng một lúc với cùng nội dung.

Trước đây, để thực hiện thanh toán cho nhiều đối tượng với cùng nội dung, khách hàng phải tới ngân hàng với giấy tờ có chữ ký của người phê duyệt và con dấu của cơ quan, mất nhiều thời gian và phải được tiến hành trong giờ hành chính.

Với dịch vụ E-Paylist, Ngân hàng HSBC đem lại một tiện ích mới: khách hàng có thể tiến hành thanh toán hàng loạt bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu họ có thể vào được Internet. Dịch vụ này khá phù hợp với những nhu cầu thanh toán như trả lương, thưởng cho nhân viên, trả tiền thuê hoặc trả phí hoa hồng cho đại lý…

Ngoài ra, với dịch vụ này, khách hàng không cần tới giấy tờ, không mất nhiều thời gian và có được tính bảo mật cao trong giao dịch.