10:02 09/09/2008

COM trả cổ tức 6% bằng tiền mặt

N.Anh

COM trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2008 với tỷ lệ 6% - 1 cổ phiếu nhận được 600 đồng

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, ngày 19/9/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2008 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COM).

Theo đó, COM trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2008 với tỷ lệ 6% - 1 cổ phiếu nhận được 600 đồng.
    
Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu - 11 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán COM ngày 18/9, 19/9 và 22/9/2008.